Covid-19 status

Klinikken genåbner gradvist fra d.28 april udfra sundhedstyrelsens anbefalinger.

Hvem kan modtage behandling:

Alle akutte smertetilstande betinget af smerter i nakke/hoved og bevægeapparat med betydelig påvirket funktionsevne, herunder bækkenløsning. Alle igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat, herunder varigt eller længerevarende funktionsevnetab.

Patienter som udfra en konkret faglig vurdering også kan blive tilbudt at få behandling:

Nye forundersøgelser og igangværende behandling af tilstande, som patienten har levet med længe og som ikke er helbredstruende, for eksempel behandliger af kronisk træthed, koncentrationsbesvær med mere….

Jeg tager naturligvis alle forholdsregler på klinikken. Alle som kommer til klinikken må ikke være syge eller have symptomer.

Alle tidsbestillinger skal foregå via telefonisk kontakt.

Ring til mig på:

21 41 61 38

TPI

Titleist Performance Institute certified

Hold træning

træn sammen med andre

Be Activated

Effektivt behandlingsform

fornyet energi i hverdagen

Øget styrke og stabilitet

Jeg er her for at hjælpe og se resultater

Det siger de om aktiv krop

Hvem er

Maja Giver

Maja Giver

TPI & Be Activated Certificeret

Jeg betragter kroppen som en helhed og kigger ikke kun på symptomer. Jeg bruger tid på at undersøge og lede efter årsagen til dine problemer!

For mig er det at arbejde som fysioterapeut, en fortsat søgen på viden om kroppen. Efter jeg afsluttede min Professionsbachelor i Fysioterapi, har jeg videreuddannet mig ved jævnligt at være på kurser, hvilket har givet mig kompetencer til at behandle…

Hvorfor vente?

Book en tid og mærk forskellen.

Maja Giver fysioterapeut
Øvelse med elastik
Shopping Basket

Nøglerne ligger
Under måtten